top of page
Szukaj

Wykorzystanie AI w marketingu

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w marketingu stanowi coraz ważniejszy obszar, który umożliwia firmom skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane podejście do swoich klientów. Wsparcie AI wiąże się jednak z szeregiem ryzyk prawnych, dotyczących m.in. praw do „utworów” stworzonych przez AI oraz ochrony danych. Jak bezpiecznie korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji?


Kto jest autorem?


Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).


Dla prawa autorskiego kluczowe jest również to, aby wytwór umysłu twórcy był ujawniony, czyli poddany percepcji choćby jednej osoby poza autorem.

 

Sztuczna inteligencja nie może być autorem w rozumieniu prawa autorskiego, bowiem za twórcę może być uznany jedynie człowiek. Dzieła AI nie są więc kwalifikowane jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, nie przysługuje im również ochrona.

 

Kto zatem jest ich autorem? Zgodnie z przyjętym powszechnie stanowiskiem wytwory te trafiają do domeny publicznej – czyli do zbioru twórczości, z której każdy może korzystać bez ograniczeń. W domenie publicznej znajdują się wszystkie utwory, do których majątkowe prawa autorskie wygasły albo do których prawa te nie nigdy nie powstały.

 

Z powyższego wynika, że jeżeli stworzymy dla naszego klienta dzieło za pomocą AI np. wygenerowaną grafikę lub hasło reklamowe – to ani nasz klient, ani my nie będziemy posiadali praw autorskich do danego utworu. Samo prowadzenie do AI promptów (nawet bardzo konkretnych) przez człowieka nie oznacza, że osoba ta nabędzie prawa autorskie do wyniku wytworzonego przez AI.

 

Dlatego przy zawieraniu umowy np. z agencją marketingową warto zawrzeć w niej postanowienia dotyczące ograniczeń w korzystaniu z narzędzi AI oraz praw autorskich do utworów.


AI a ochrona danych osobowych i informacje poufne


Sztuczna inteligencja uczy się na podstawie wprowadzonych do niej danych. Każdy nasz prompt jest zachowywany i może być wykorzystany do rozwoju modelu i np. ujawniony innemu użytkownikowi w ramach udzielania odpowiedzi na wprowadzony prompt.

 

Zgodnie z regulaminami aplikacji AI użytkownicy nie mają żadnych praw do wyników wyszukiwani, jakie otrzymają na swoje zapytanie inni użytkownicy.

 

Wobec tego należy bardzo ostrożnie formułować zapytania pod kątem zawartych w nich informacji, w szczególności należy zadbać o to, aby w zapytaniach do ChatGPT nie podawać informacji o charakterze danych osobowych lub informacji poufnych i tajemnic przedsiębiorstwa.

 

Definicję utworu, którą wskazano w pierwszej części artykułu zawiera art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Przepis ten wskazuje, że jedynie człowiek może być podmiotem (właścicielem) praw autorskich.

 

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych są kluczowymi aspektami. Przedsiębiorstwa muszą dbać o zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, wyciekiem czy innymi incydentami, które mogą naruszyć prywatność użytkowników.

 

Wykorzystanie AI w marketingu jest obecnie nieuniknione, ale jednocześnie wymaga od firm przestrzegania przepisów prawnych, dlatego w ocenie kancelarii kluczowe znaczenie ma stosowanie odpowiednich zapisów w umowach o współpracę, o dzieło itp.

 

Warto również rozważyć wprowadzenie wewnętrznych regulaminów i procedur w naszej firmie, aby ustalić zasady korzystania z narzędzi AI przez pracowników i współpracowników.


Zespół kancelarii COGENTS


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Reklama porównawcza zgodna z prawem

Pokłosiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej jest działanie wielu przedsiębiorstw, konkurujących ze sobą, które oferują podobne towary lub usługi. Konkurencja jest naturalnym zjawiskiem, należący

Reklama w Internecie – o czym należy pamiętać?

W czasach cyfryzacji na ogromną skalę, to właśnie media i serwisy społecznościowe odpowiadają za dotarcie do najszerszego grona potencjalnych konsumentów. Poprzez tworzenie zazwyczaj krótkich filmików

Comments


bottom of page