top of page

OBSZARY DZIAŁAŃ KANCELARII

ZDROWIE

Oferujemy swoje usługi prawne i compliance producentom leków, wyrobów medycznych i kosmetyków, aptekom oraz podmiotom leczniczym.

NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy swoje usługi inwestorom i wykonawcom w zakresie obrotu nieruchomościami na cele komercyjne, inwestycyjne i prywatne. Wspieramy prawnie proces inwestycyjny i budowlany na każdym z etapów. Współpracujemy z geodetami, architektami i innymi ekspertami z branży nieruchomościowej.

BANKOWOŚĆ

I FINANSE

oferujemy usługi prawne i compliance bankom i podmiotom z sektora finansowego, w tym ubezpieczycielom i funduszom inwestycyjnym. Wdrażamy wymogi regulacyjne, doradzamy prawnie w trakcie transakcji oraz reprezentujemy podmioty w sporach z klientami.

SPÓŁKI

oferujemy obsługę prawną organów spółek i innych organizacji. Doradzamy w transakcjach kapitałowych oraz prowadzimy obsługę prawną sporów z udziałem spółek.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI I SPORY

Reprezentujemy klientów w dochodzeniu należności oraz w innych sprawach spornych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

COMPLIANCE

I ZAGADNIENIA REGULACYJNE

Oferujemy usługi implementacji istotnych projektów regulacyjnych jak RODO, AML, whistleblowing, tworzymy z klientami systemy oceny ryzyka oraz projektujemy i wdrażamy u klientów wewnętrzne procedury.

SZKOLENIA

Oferujemy usługę okresowych abonamentów, kiedy klient otrzymywać będzie z wybraną częstotliwością sprofilowanego pod indywidualne potrzeby newslettera. Ponadto wraz z newsletterem klient otrzymywać będzie prezentację powerpoint z zagadnieniami wskazanymi w newsletterze, które można wykorzystać w ramach spotkań, komitetów i zgromadzeń wewnątrz organizacji. Usługa ta oferowana jest w szczególności do działów prawnych klientów. Klient wybiera język prezentacji: polski, angielski, niemiecki, hiszpański lub prezentacja dwujęzyczna. Pobierz próbną wersję newslettera wraz z prezentacją, aby zapoznać się z usługą.

ZAPYTAJ TAKŻE O NEWSLETTER W TRYBIE ABONAMENTOWYM

bottom of page