top of page

BLOG

BLOG

Oferujemy usługę okresowych abonamentów, kiedy klient otrzymywać będzie z wybraną częstotliwością sprofilowanego pod indywidualne potrzeby newslettera. Ponadto wraz z newsletterem klient otrzymywać będzie prezentację powerpoint z zagadnieniami wskazanymi w newsletterze, które można wykorzystać w ramach spotkań, komitetów i zgromadzeń wewnątrz organizacji. Usługa ta oferowana jest w szczególności do działów prawnych klientów. Klient wybiera język prezentacji: polski, angielski, niemiecki, hiszpański lub prezentacja dwujęzyczna. Pobierz próbną wersję newslettera wraz z prezentacją, aby zapoznać się z usługą.

bottom of page