top of page
Szukaj

Technik farmaceutyczny.

Kim jest technik farmaceutyczny?


Technikiem farmaceutycznym jest osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika farmaceutycznego.


Jakie czynności może wykonywać?


Zgodnie z Prawem farmaceutycznym, technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:


1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P – określone w odrębnych przepisach.


Technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych może być kierownikiem punktu aptecznego.


Technicy mogą pracować w aptekach, punktach aptecznych oraz przemyśle farmaceutycznym.

Obecnie w aptece może obsłużyć nas magister farmacji lub technik farmacji. Te dwa zawody różnią się od siebie poziomem wykształcenia, czasem nauki oraz końcowym etapem pobieranych nauk.


Magister farmacji po pięcioletnich studiach i obronionej pracy magisterskiej otrzymuje tytuł magistra farmacji.


Technik farmaceutyczny po dwóch latach policealnego studium zobligowany jest do egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pełne uprawnienia do pracy w zawodzie daje technikom farmacji ukończenie dwuletniego stażu, który odbywa się pod ścisłą kontrolą magistra farmacji.


W październiku 2018 roku ministerstwo zdrowia przekazało oficjalną decyzję o przywróceniu kształcenia techników farmaceutycznych.


Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. wprowadza 2,5 roczny cykl kształcenia zamiast 2 letniego oraz kształcenie prowadzone wyłącznie w formie dziennej.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Коментарі


bottom of page