top of page
Szukaj

Polski Ład a forma prowadzenia działalności gospodarczej

Z końcem 2021 r. wielu przedsiębiorców zastanawia się jaka forma działalności gospodarczej jest optymalna pod względem podatkowym.


Statystyki podają, że w Polsce ok. 2.5 miliona osób prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Czy przedsiębiorcy prowadzący działalność w takiej formie skorzystają na nowych zasadach uregulowanych w Polskim Ładzie? Czy nowe rozwiązania niosą za sobą więcej korzyści, czy utrudnień? Czy warto decydować się na zmianę formy prowadzenia działalności?POLSKI ŁAD A GŁÓWNE POSTULOWANE ZMIANY


Głównie komunikowaną zmianą jest podniesienie kwoty wolnej podatku w skali podatkowej, która zostanie podniesiona kwoty z 3.091 zł (8.000 zł dla najmniej zarabiających) do 30.000 zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z kwoty 85.528 zł do kwoty 120.000 zł.


Drugą komunikowaną zmianą jest to, że osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, będą płacić 9% składki zdrowotnej, a osoby rozliczające się na zasadach podatku liniowego 4,9%.PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Do tej pory na takie przekształcenie decydowali się przedsiębiorcy stale rozwijający się, których skala działalności powiększała się. Decyzja ta do tej pory nie była uzależniana od preferencji podatkowych, co obecnie w związku z Polskim Ładem nieco się zmieni.


Co do ogólnych zasad związanych z przekształceniem JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością odsyłamy do poniższego artykułu, który rozjaśni procedurę i obowiązki związane z przekształcenie:
ZMIANY DOTYCZĄCE SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Ta forma działalności cechuje się tym, że występują w niej wspólnicy – jednego lub więcej. Przy jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 2022 r. wprowadzony zostanie obowiązek opłacania składki zdrowotnej ZUS, która wyniesie 9% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Składkę zdrowotną należy też opłacać przy powołaniu członków zarządu na mocy uchwały w wysokości 9% od wysokości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.


W spółce z o.o. występuje tzw. podwójne opodatkowanie. Pierwszy z tytułu spółki, a drugi z tytułu wypłacenia pieniędzy z zysku spółki na rzecz wspólników – tzw. dywidenda.


Takie rozwiązanie nie występuje w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach której, przedsiębiorca może rozporządzać zyskiem w każdym czasie.A MOŻE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA?


Prosta spółka akcyjna jest formą działalności, która łączy stanowi hybrydę zalet spółki z o.o. i spółki akcyjnej.


Od 2022 r. prosta spółka akcyjna również zostanie jednak obciążona składką zdrowotną ZUS w wysokości 9% naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od roku 2022.

W prostej spółce akcyjne istnieje możliwość prowadzenia jednoosobowego zarządu. Utworzenie rady nadzorczej nie jest zaś obowiązkowe.


Fundamentalną różnicą między spółką z o.o. a prostą spółką akcyjną jest to, że zamiast kapitału zakładowego tworzony jest kapitał akcyjny, który wystarczy, że wynosi 1 zł. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania prostej spółki akcyjnej. Są jednak narażeni na ryzyko utraty wniesionych przez siebie środków do spółki.


Wkłady akcjonariuszy nie muszą być pieniężne, gdyż ta forma działalności dopuszcza również przyznanie udziałów np. za świadczenie usług.


 

Iman Al-temimi – aplikantka adwokacka w kancelarii Cogents Skibicki Dończyk Adwokaci.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także

problematyce związanej z doradztwem prawnym zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów

indywidualnych w związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych i sporów sądowych.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Reklama porównawcza zgodna z prawem

Pokłosiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej jest działanie wielu przedsiębiorstw, konkurujących ze sobą, które oferują podobne towary lub usługi. Konkurencja jest naturalnym zjawiskiem, należący

Reklama w Internecie – o czym należy pamiętać?

W czasach cyfryzacji na ogromną skalę, to właśnie media i serwisy społecznościowe odpowiadają za dotarcie do najszerszego grona potencjalnych konsumentów. Poprzez tworzenie zazwyczaj krótkich filmików

Comments


bottom of page