top of page
Szukaj

Sztuczna inteligencja, Chat GPT, a tajemnica przedsiębiorstwa

Rozwój sztucznej inteligencji, w tym popularnego ostatnio na świecie, w tym w Polsce Chatu GPT, może stanowić znaczne ułatwienie w codziennej pracy, ponieważ AI świetnie sobie radzi z analizą danych oraz podpowiada kreatywne rozwiązania. Wiele firm wdrożyło już do bieżącej działalności narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. W takim przypadkach najczęściej przeprowadzane są odpowiednie przedwdrożeniowe analizy prawne, które weryfikują możliwość wykorzystywania efektów pracy sztucznej inteligencji, a także zasilania odpowiedniego narzędzia w dane, które często są szczególnie chronione przez firmy.

Wraz z rozwojem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które są powszechnie dostępne w Internecie lub poprzez aplikacje (w tym popularne translatory i Chat GPT) rozpowszechniło się korzystanie z tych narzędzi przez współpracowników firm i same firmy bez dodatkowej analizy bezpieczeństwa danych oraz swobody wykorzystania efektów pracy narzędzi AI.

Niestety w praktyce niekontrolowane wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może prowadzić do ujawnienia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wykorzystania efektów pracy narzędzi AI bez uprawnienia, co może rodzić za sobą pewne konsekwencje prawne.

Mało kto czyta regulaminy korzystania z aplikacji, tak samo mało kto wpisując pytania w czacie lub translatorze zastanawia się co dzieje się z przekazanymi do systemu informacjami.

Z kolei szereg narzędzi AI w swoich regulaminach zastrzega, że efekty pracy tych narzędzi nie mogą być wykorzystywane na cele komercyjne.

Chociaż narzędzia AI często w regulaminach lub komunikatach do użytkowników zastrzegają, że nie przetwarzają ani nie gromadzą żadnych danych, to istnieje świadomość, że narzędzia te uczą się na podstawie historii naszych zapytań, więc w jakiś sposób narzędzia te muszą wykorzystywać przekazane przez użytkowników informacje.

W sytuacji, w której użytkownik opisuje czatowi wewnętrzne procedury firmy (co jest informacją poufną stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa) i prosi o przygotowanie projektu jak można je usprawnić, czat może zaproponować podobne lub takie same rozwiązanie innym przedsiębiorcom, co może z kolei narazić tego konkretnego przedsiębiorcę na szkodę. Pracodawcy powinni zatem przestrzegać pracowników jakie zagrożenia i konsekwencje idą za nieostrożnym korzystaniem ze sztucznej inteligencji. Jak wiadomo do jednych z podstawowych obowiązków pracownika należy zachowanie poufności informacji, których narażenie mogłoby narazić firmę na szkodę, a z kolei pracownika na odpowiedzialność względem pracodawcy, czy nawet na zwolnienie.

Firmy i tym samym pracodawcy chcąc chronić tajemnicę swojego przedsiębiorstwa powinni rozważyć rozszerzenie lub zaktualizowanie dotychczasowych polityk firmowych firmy o kwestie związane z korzystaniem z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, w tym przestrzec pracowników przed możliwymi negatywnymi skutkami nieprawidłowego wykorzystania tych narzędzi.

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą być wsparciem w bieżącej działalności, jednakże należy świadomie korzystać z tych rozwiązań.

Jako kancelaria rekomendujemy przede wszystkim:

  • stworzenie/zaktualizowanie procedur wewnętrznych firm o zagadnienia związane z korzystaniem z powszechnie dostępnych narzędzi AI, które określą jakie dane firmy mogą, a jakie nie mogą być wprowadzane do tychże narzędzi;

  • wylistowanie narzędzi AI, które mogą być wykorzystywane w działalności firmy ze względu na obowiązujące regulaminy narzędzi AI z podziałem na użytek wewnętrzny (np. analizy, tłumaczenia) oraz zewnętrzny (prezentacje, zestawienia danych, obrazy);

  • wylistowanie narzędzi AI, które są zabronione w bieżącej działalności firm ze względu na ryzyko ujawnienia lub wykorzystania danych firm (tzw. czarna lista narzędzi AI);

  • przeszkolenie personelu z zakresu poufności danych, tajemnicy przedsiębiorstwa i praw autorskich.


Zespół kancelarii COGENTS


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comments


bottom of page