top of page
Szukaj

Reklama leków.

Kto może prowadzić reklamę leków? Jaka instytucja sprawuje nadzór nad reklamą leków?


Reklamę leków może prowadzić wyłącznie podmiot odpowiedzialny(przedsiębiorca lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego) lub inny podmiot – na wyraźne zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych pełni Główny Inspektorat Farmaceutyczny.


Jaką treść powinna zawierać reklama leku?


Informacje prezentowane w reklamie leku muszą być zgodne z:

· Charakterystyką Produktu Leczniczego lub

· Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego lub

· dokumentacją zatwierdzoną podczas dopuszczenia leku do obrotu.

Reklama powinna obiektywnie prezentować produkt leczniczy oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu.


Jakie są ograniczenia reklamy kierowanej do pacjentów?


Reklama leku kierowana do pacjentów:

· nie może wykorzystywać wizerunku ani zaleceń osób znanych, naukowców, lekarzy czy farmaceutów albo aktorów, którzy odgrywają ich role,

· nie może być kierowana do dzieci,

· nie może sugerować, że stosowanie danego leku pozwoli uniknąć wizyty u lekarzalub poprawi stan zdrowia, jeżeli pacjentowi nawet jeśli nic nie dolega,

· nie może oferować jakichkolwiek korzyściw zamian za zakup leku,

· nie może zapewniać, że przyjmowanie leku zagwarantuje właściwe efekty, przyjmowaniu leku nie towarzyszą żadne działania niepożądane, skutek przyjmowania leku jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.


Jakie są ograniczenia reklamy kierowanej do osób wystawiających recepty?


Reklama kierowana do osób wystawiających recepty:

· powinna zawierać dokumenty, na podstawie których lekarz będzie mógł ocenić wartość terapeutyczną danego leku,

· nie może polegać na wręczaniu lub obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów, nagród, wycieczek, szkoleń czy ułatwień,

· może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy lekarzaw placówce ochrony zdrowia i po uzyskaniu zgody kierownika takiej placówki.

Reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept może polegać na przekazywaniu bezpłatnych próbek leku przez przedstawicieli handlowych. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie pięć opakowań tego samego leku w ciągu roku. Próbka leku powinna być nie większa niż najmniejsze opakowanie leku dopuszczone do obrotu w Polsce, być opatrzona napisem próbka bezpłatna – nie do sprzedaży oraz musi być wyposażona w Charakterystykę Produktu Leczniczego.


Czy wszystkie rodzaje leków można reklamować?


Zabroniona jest reklama leków:

· wydawanych na receptę,

· zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe,

· zawartych w wykazie leków refundowanych lub wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi na tym wykazie,

· niedopuszczonych do obrotu w Polsce,

· sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comentários


bottom of page