top of page
Szukaj

Reklama apteki.


Czym różni się reklama od informacji?


W świetle art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Ponadto, zgodnie z art. 94a ust. 1a Prawa farmaceutycznego, zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.


Celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2002 r., sygn. I SA/Wr 4097/01). Za reklamę apteki należy uznać zatem wszelkie działania polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu leków lub wyrobów medycznych w danej aptece, mające na celu zwiększenie ich sprzedaży.


Decydująca jest zatem nie tylko treść komunikatu, ale przede wszystkim jego umiejscowienie i kontekst.Informacja o godzinach pracy apteki zamieszczona na drzwiach wejściowych do lokalu nie stanowi reklamy. Jednak informacja o podobnej treści zamieszczona np. na wózkach sklepowych za taką reklamę może zostać uznana.


Czy zamieszczanie informacji typu „Rabat”, „Promocja”, „Obniżka 50%” może zostać uznane za reklamę?


Należy podkreślić, że zgodnie z art. 53 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, zakazane jest obiecywanie pacjentowi jakichkolwiek korzyści w zamian za zakupienie leku. Takimi niedozwolonymi korzyściami mogą być np.wszelkiego rodzaju gratisy lub zniżki na kolejne opakowania leków.

Zgodnie z art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Umieszczanie zatem cen leków na opakowaniach (cen zarówno obecnych, jak i poprzednich, przekreślonych), nie powinno wzbudzać wątpliwości organów kontrolujących. Podobnie, jeżeli obok umieścimy słowną informację „Rabat” czy „Obniżka”. Wiele zależy jednak od sposobu prezentacji danego komunikatu – jeżeli napisy będą zbyt barwne lub zbyt duże, taki komunikat może zostać uznany za niedozwoloną reklamę. Podobnie jak sformułowanie „Promocja”, w oparciu o które były już wydawane decyzje nakładające karę na apteki.


Czy mogę w aptece umieścić plakat informujący o badaniach profilaktycznych czy innych akcjach medycznych?


Przedsiębiorcy prowadzący aptekę mogą prowadzić w lokalu aptek „wszelką działalność, która służy celowi zgodnemu z interesem publicznym – jakim jest ochrona zdrowia publicznego” (wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2012 roku II GSK 1365/10). Za taką działalność można uznać szereg działań zwyczajowo prowadzonych w aptekach, takich jak dermokonsultacje, pomiar cukru, ciśnienia itp. Informowanie o badania i akcjach medycznych również służy takiemu celowi i nie powinno wzbudzać zainteresowania organów.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Reklama porównawcza zgodna z prawem

Pokłosiem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej jest działanie wielu przedsiębiorstw, konkurujących ze sobą, które oferują podobne towary lub usługi. Konkurencja jest naturalnym zjawiskiem, należący

Reklama w Internecie – o czym należy pamiętać?

W czasach cyfryzacji na ogromną skalę, to właśnie media i serwisy społecznościowe odpowiadają za dotarcie do najszerszego grona potencjalnych konsumentów. Poprzez tworzenie zazwyczaj krótkich filmików

Comments


bottom of page