top of page
Szukaj

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej od 1 lipca 2021 r.

W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając do porządku prawnego nową spółkę tj. prostą spółkę akcyjną. Termin wejścia w życie przepisów wprowadzających nową formę prowadzenia działalności gospodarczej został wyznaczony na dzień 1 lipca 2021 r.


Zgodnie z uzasadnieniem przedstawianym przez ustawodawcę, prosta spółka akcyjna powstała z myślą o „wzmocnieniu rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz zahamowaniu eksportu polskich pomysłów za granicę”. Formuła ta ma połączyć zalety funkcjonujących już na rynku spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące prostej spółki akcyjnej:


  1. Kapitał akcyjny o minimalnej wysokości 1 zł.

  2. Akcje prostej spółki akcyjnej mogą być obejmowane w zamian za pracę lub usługi.

  3. Umowa prostej spółki akcyjnej może być zawarta zarówno w formie aktu notarialnego, jak również przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

  4. Akcje prostej spółki akcyjnej nie mają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego.

  5. Wprowadzenie nowego organu - Rady Dyrektorów, a tym samym umożliwienie założycielom prostej spółki akcyjnej wyboru pomiędzy ustanowieniem dualistycznego systemu organów w spółce (zarząd i rada nadzorcza) lub systemu monistycznego (rada dyrektorów).

  6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do bieżącego funkcjonowania organów m.in. poprzez możliwość zwoływania walnych zgromadzeń, podejmowania uchwał czy też głosowania przez akcjonariuszy przy pomocy e-maili lub wideokonferencji.

  7. Rejestr akcjonariuszy w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną i zdecentralizowaną, co oznacza dopuszczenie użycia technologii blockchain.

  8. Procedura uproszczonej likwidacji prostej spółki akcyjnej, która jest dopuszczalna w sytuacji, gdy co najmniej jeden z akcjonariuszy, za zgodą sądu rejestrowego, przejmie majątek spółki i odpowiedzialność za jej zobowiązania.

  9. Szerokie uprzywilejowanie akcji – akcje uprzywilejowane co do głosu, co do podziału majątku, co do dywidendy oraz wprowadzenie akcji założycielskich.

  10. Dematerializacja akcji - akcje funkcjonują jedynie jako zapis elektroniczny.


Dzięki dużej elastyczności przepisów regulujących nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, prosta spółka akcyjna być może stanie się niebawem jedną z popularniejszych form prowadzenia biznesu w Polsce.


W przypadku, gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania związane z zagadnieniami opisanym w niniejszym opracowaniu, zachęcamy do kontaktu.


 

Joanna Wysocka - Rogala – adwokat w kancelarii Cogents Skibicki Dończyk Adwokaci. Specjalizuje się w prawie związanym z rynkiem nieruchomości oraz prawie korporacyjnym. W swojej praktyce koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych z polskim, jak i zagranicznym kapitałem.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comments


bottom of page