top of page
Szukaj

Podpisywanie umów w formie on-line a przeniesienie majątkowych praw autorskich

W dobie cyfryzacji tradycyjne metody prowadzenia biznesu ulegają licznym zmianom. Dotyczy to także procesu zawierania umów. Przedsiębiorcy coraz częściej opatrują dokumenty podpisami elektronicznymi lub działają w oparciu o wymianę skanów podpisanych dokumentów.

 

Dzieje się tak, ponieważ do dyspozycji mamy coraz więcej aplikacji umożliwiających złożenie podpisu przez Internet. Pytanie jednak, czy tak podpisane umowy pozostają ważne? Czy tak podpisana umowa zabezpieczenia nas na wypadek zamiaru przeniesienia majątkowych praw autorskich do dzieła?

 

Forma pisemna

 

Z  kodeksu cywilnego wynika, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej (czyli np. podpisania umowy) wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie.

 

Dokument w formie pisemnej oznacza więc dokument z własnoręcznym podpisem lub z bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przy czym podczas posługiwania się certyfikowanym podpisem elektronicznym konieczne jest to, aby obie strony umowy dysponowały nim i w ten sposób podpisały się pod umową.

 

Z powyższego wynika też, że do zachowania formy pisemnej nie dojdzie w przypadku wzajemnej wymiany skanów lub pieczątki zwanej faksymile.

 

Co istotne, zwykły podpis elektroniczny w ramach dostępnych w Internecie aplikacji do podpisu nie będzie skuteczny. Tylko kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

 

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich

 

Skuteczne przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych w innej formie (np. w formie ustnej lub za pośrednictwem wymiany korespondencji mailowej) nie będzie skuteczne. Zawarcie umowy w takiej formie spowoduje, że nie dojdzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 

Jaki będzie wówczas skutek?  Brak formy pisemnej skutkuje udzieleniem licencji niewyłącznej do danego utworu, zatem nie zabezpieczy to w pełny sposób praw nabywcy.

 

Aby skutecznie przenieść (lub nabyć) majątkowe prawa autorskie do utworu należy więc:

 

  1. przygotować umowę w 2 egzemplarzach (lub w tylu egzemplarzach, ile mamy stron);

  2. złożyć na wszystkich wydrukowanych egzemplarzach umowy własnoręczny podpis (pełne imię i nazwisko) – obowiązek dotyczy każdej ze stron;

  3. dokonać wymiany z drugą stroną podpisanych egzemplarzy umowy w oryginale (najlepiej za pomocą poczty lub kuriera) – nie wystarczy jedynie wymiana skanów lub zdjęć nawet jeżeli zawierają one podpisy stron.


Zespół kancelarii COGENTSOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Wakacje kredytowe 2024

W tą środę (15 maja 2024 r.) weszła w życie ustawa w sprawie wakacji kredytowych. Niektóre banki już na swoich stronach opublikowały wytyczne dotyczące składania wniosków o zawieszenie rat kredytowych

Commentaires


bottom of page