top of page
Szukaj

Jak wysyłać newsletter zgodnie z prawem?

Wysyłka newsletterów do klientów jest powszechnym działaniem umożliwiającym przedsiębiorcom nie tylko komunikację i budowanie zaangażowania, ale także informowanie klientów o różnego rodzaju ofertach i promocjach. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że wysyłanie newslettera może odbywać się jedynie za uprzednią zgodą klienta. Wysyłka korespondencji handlowej bez jego zgody naraża nas na negatywne konsekwencje.


Czym jest newsletter i co powinna zawierać zgoda?


Newsletter w świetle przepisów prawa stanowi informację handlową.

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną:


„Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.”

 

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych nie musi być rozbudowana. Taka zgoda powinna jednak zawierać:

 

  1. Dane podmiotu wysyłającego newsletter;

  2. Jednoznaczne oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera;

  3. Cel zbierania danych (tj. wysyłka newslettera);

  4. Sposób przesyłania newslettera (np. wiadomość e-mail, powiadomienia push);

  5. Opis zawartości newslettera;

  6. Link do regulaminu (szerzej w dalszej części);

  7. Informację o możliwości rezygnacji z newslettera w każdej chwili.

 

Formularz zawierający zgodę można umieścić np. w okienku pop-up na stronie internetowej, w dedykowanym formularz lub na osobnej podstronie.


Czy konieczne jest stosowanie mechanizmu double opt-in?


Nie, jednak jako kancelaria zalecamy stosowanie tego mechanizmu, ponieważ ułatwia on administratorowi danych wykazanie, w jaki sposób posiadane dane zostały pozyskane.

 

Mechanizm double opt-in polega na tym, że dana osoba najpierw wpisuje adres e-mail w formularzu, a następnie na podany adres skrzynki elektronicznej otrzymuje potwierdzenie zapisu na e-mail, który został podany. Po kliknięciu w link potwierdzający taka osoba trafia na listę subskrybentów newslettera.


Czy newsletter musi mieć regulamin?

 

Tak. Regulamin jest konieczny, ponieważ wysyłka newslettera stanowi umowę o dostarczanie treści cyfrowej. Wynika to z przepisów ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r., tj. tak zwanejDyrektywy Omnibus.

 

Pytanie jednak, czy niezbędne jest stworzenie i opublikowanie na stronie internetowej osobnego regulaminu, czy wystarczy dodanie odpowiednich postanowień do obowiązujących regulaminów?

 

W naszej ocenie oba rozwiązania są poprawne. Wielu przedsiębiorców decyduje się na osobne regulaminu, jednak w przypadku, jeżeli przedsiębiorca nie chce zamieszczać na swojej stronie kolejnego dokumentu warto rozważyć dostosowanie polityki prywatności lub regulaminu platformy internetowej o odpowiednie zapisy.

 

Jeżeli zastanawiasz się, które rozwiązanie będzie korzystniejsze, zapraszamy do kontaktu!


Zespół kancelarii COGENTSOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comments


bottom of page