top of page
Szukaj

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego w 2024 r.

Rejestracja znaku towarowego to ważny krok dla przedsiębiorców, chcących zabezpieczyć swoją markę i uniknąć ewentualnych sporów związanych z prawami do nazw i logotypów. Proces ten może jednak wiązać się ze znacznymi kosztami, co dla wielu małych firm może być wyzwaniem. Dlatego też warto skorzystać z dofinansowania na rejestrację znaku towarowego.

 

W dniu 22 stycznia 2024 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych w ramach SME FUND. Zatem jeżeli chcesz chronić swój znak towarowy, a jednocześnie ograniczyć koszty z tym związane, to dobry czas, aby rozważyć możliwość skorzystania z dofinansowania.


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dotacja przyznawana jest z funduszu MŚP, a więc dla sektora średnich i małych przedsiębiorstw z siedzibą na terenie UE.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

 2. spółki cywilne;

 3. spółki prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna).

 

Warunkiem jest to, aby pozostawać aktywnym płatnikiem VAT.


Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego.  Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być np. upoważniony pracownik lub profesjonalny pełnomocnik.


Procedura wygląda następująco:

 1. składamy wniosek o przyznanie dotacji;

 2. oczekujemy na wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania. Dotacje są przyznawane w formie bonów. Termin na aktywację bonu to 2 miesiące;

 3. następnie składamy wniosek o rejestrację znaku towarowego i wnosimy odpowiednie opłaty od wniosku – z własnych środków;

 4. ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o zwrot kosztów rejestracji, aby uzyskać wypłatę środków z dofinansowania. We wniosku należy wskazać numer i datę zgłoszenia oraz potwierdzenie uiszczenia opłat, o których mowa powyżej.

 

Składając wniosek o dofinansowanie należy dołączyć do niego:

 1. zaświadczenie o numerze NIP;

 2. zaświadczenie VAT;

 3. zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym firmy (pełny numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT);

 4. podpisane oświadczenie o zewnętrznym przedstawicielu (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).


Dofinansowanie z EUIPO jest wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy, który wskazano we wniosku. Przelew zostanie zrobiony w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zwrot kosztów.

 

Wnioski mogą być składane od 22 stycznia 2024 r. do 6 grudnia 2024 r. Pula środków jest jednak ograniczona i decydujące znaczenie ma data złożenia wniosku, dlatego też lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku.


Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie na znak towarowy wynosi 75% opłat za zgłoszenie znaku towarowego na terenie krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej oraz 50% podstawowych opłat za zgłoszenie w ramach rejestracji międzynarodowej.

 

Zastrzeżenie znaku towarowego wiąże się z tym, że właściciel zyskuje wyłączne prawo posługiwania się tym znakiem i umieszczania go np. na swoich produktach.

  

Zarejestrowany znak daje przedsiębiorcy również ochronę przed nieuczciwą konkurencją, a także pozwala uzyskać korzyści majątkowe np. w związku z udzielaniem licencji na korzystanie z zarejestrowanego znaku.


Zespół kancelarii COGENTS


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Comments


bottom of page