top of page
Szukaj

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustawy jest wsparcie rodziców i umożliwienie im łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dziecka. Świadczenie będzie się składało z trzech rodzajów wsparcia: (i) “aktywni rodzice w pracy”, (ii) “aktywnie w żłobku”, (iii) “aktywnie w domu”.  Aby skorzystać z babciowego, będzie trzeba złożyć wniosek, a cała procedura ma przypominać procedurę uzyskiwania świadczenia 800+. Rodzice będą mogli wybrać, które ze świadczeń chcą uzyskać w danym miesiącu. 


"Aktywni rodzice w pracy”

Pierwszy wariant wsparcia będzie zapewniał rodzicom (obywatelom, ale również cudzoziemcom) nawet do 1900 złotych na dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia przez okres 24 miesięcy. Kwota 1900 zł będzie przysługiwała rodzicom dzieci niepełnosprawnych, a kwota 1500 zł jest przewidziana dla rodziców dzieci zdrowych. Zamysł świadczenia jest taki, aby rodzice mogli łączyć pracę z wychowaniem małego dziecka, na przykład poprzez zatrudnienie niani czy babci. Przy czym zawierając umowę z nianią albo z babcią składka od tej umowy będzie finansowana przez państwo. Warto podkreślić, że zatrudnienie kogoś do pomocy jest tylko propozycją, bowiem rodzice sami mogą zdecydować na co przeznaczą pieniądze.


“Aktywnie w żłobku”

Drugi wariant wsparcia będzie kierowany do rodziców korzystających ze żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. Podobnie jak przy świadczeniu “aktywni rodzice w pracy” wysokość świadczenia będzie wynosiła 1900 zł miesięcznie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i 1500 złotych miesięcznie dla pozostałych rodziców. Wsparcie nie może być wyższe niż opłata jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w danej instytucji. Władze podkreślają, że świadczenie ma na celu nie tylko wsparcie rodziców, ale również rozwój żłobków i innych placówek opieki.


“Aktywnie w domu”

Pomimo głównego celu ustawy jakim jest zachęcanie rodziców do aktywizacji zawodowej mimo wychowywania dziecka, ustawa przewiduje również wsparcie rodziców, którzy zdecydują się na pozostanie w domu. Świadczenie “aktywnie w domu” będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Według projektu ustawy świadczenie to nie będzie jednak przysługiwało m.in., gdy: (i) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, (ii) rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej, (iii) na to samo dziecko, za dany miesiąc zostało przyznane świadczenie „aktywni rodzice w pracy” albo „aktywnie w żłobku”.

Poprzez wyżej opisane warianty wsparcia rodziców odwieczny dylemat pomiędzy pracą zawodową a rodzicielstwem może zostać rozwiązany. Uzyskiwane od państwa pieniądze będą stanowić realne wsparcie dla osób wychowujących dzieci. Wejście w życie świadczeń planowane jest na 1 października 2024 r., a instytucją wypłacającą świadczenia będzie ZUS.

 

 

Zespół COGENTS

 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comentarios


bottom of page