top of page

NEWSLETTER I SZKOLENIA

Swoim klientom oferujemy odpłatne usługi newslettera wraz ze wzorem prezentacji do wykorzystania w ramach organizacji  oraz specjalistycznych szkoleń w formie tradycyjnej lub w formie webinariów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług, a w razie zainteresowania – poznaniem naszej oferty. W celu zapoznania się z ofertą prosimy o przesłanie zapytania w formie elektronicznej na adres kancelarii sekretariat@cogents.pl

NEWSLETTER

Oferujemy usługę okresowych abonamentów, kiedy klient otrzymywać będzie z wybraną częstotliwością sprofilowanego pod indywidualne potrzeby newslettera. Ponadto wraz z newsletterem klient otrzymywać będzie prezentację powerpoint z zagadnieniami wskazanymi w newsletterze, które można wykorzystać w ramach spotkań, komitetów i zgromadzeń wewnątrz organizacji. Usługa ta oferowana jest w szczególności do działów prawnych klientów. Klient wybiera język prezentacji: polski, angielski, niemiecki, hiszpański lub prezentacja dwujęzyczna. Pobierz próbną wersję newslettera wraz z prezentacją, aby zapoznać się z usługą.

SZKOLENIA

Oferujemy usługę okresowych abonamentów, kiedy klient otrzymywać będzie z wybraną częstotliwością sprofilowanego pod indywidualne potrzeby newslettera. Ponadto wraz z newsletterem klient otrzymywać będzie prezentację powerpoint z zagadnieniami wskazanymi w newsletterze, które można wykorzystać w ramach spotkań, komitetów i zgromadzeń wewnątrz organizacji. Usługa ta oferowana jest w szczególności do działów prawnych klientów. Klient wybiera język prezentacji: polski, angielski, niemiecki, hiszpański lub prezentacja dwujęzyczna. Pobierz próbną wersję newslettera wraz z prezentacją, aby zapoznać się z usługą.

bottom of page