top of page
Szukaj

Wakacje kredytowe 2024

W tą środę (15 maja 2024 r.) weszła w życie ustawa w sprawie wakacji kredytowych. Niektóre banki już na swoich stronach opublikowały wytyczne dotyczące składania wniosków o zawieszenie rat kredytowych w wymiarze dwóch miesięcy – od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Resort finansów zakłada, że w tym roku z wakacji kredytowych będzie mogło skorzystać maksymalnie 562 tys. osób.

 

Wniosek o wakacje kredytowe należy złożyć w banku, w którym mamy kredyt pisemnie lub przez bankowość elektroniczną. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od jego otrzymania, ale brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

 

Przepisy ustawy o wakacjach kredytowych pozwalają na zawieszenie rat kredytu hipotecznego osobą, które:

  • posiadają kredyt hipoteczny w złotych, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,

  • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) - wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,

  • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,

  • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

 

Klient składając wniosek o wakacje kredytowe musi zadeklarować spełnienie przesłanki odnośnie do wartości wskaźnika raty kredytu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za wskazanie fałszywych oświadczeń.


W trakcie trwania zawieszenia kredytobiorca nie płaci raty kredytu kapitałowo-odsetkowej (wyjątkami mogą być ewentualne opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu tj. opłaty dodatkowe). Co ważne, okres zawieszenia nie wlicza się do okresu kredytowania co oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o czas, w którym rata była zawieszona. 

 

W zeszły piątek, tj. 10 maja 2024 r. Prezydent RP, Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o wakacjach kredytowych. Sam wniosek Prezydenta nie wstrzymuje jednak wejścia przepisów w życie i ich stosowania. Zespół kancelarii COGENTSOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Comments


bottom of page