top of page
Szukaj

Rozwój AI, a plany pracownicze polskich firm – badanie EY

EY Polska przeprowadził badanie „Wpływ AI na rynek pracy”, z którego wynika, że polskie firmy, jeżeli chodzi o kwestie pracownicze pozostają obojętne na wpływ sztucznej inteligencji. Zgodnie z badaniami około 59 % firmy nie planuje żadnych zmian w zatrudnieniu w perspektywie dwóch najbliższych lat, kolejne 13 % planuje wzrost zatrudnieni, a również około 13 % jeszcze analizuję sytuację.

Badani wskazali, że najbardziej narażonymi sektorami, które mogą zostać zastąpione przez sztuczną inteligencję są: sektor obsługi klienta -37 %, sektor obsługi przemysłowej – 32 % oraz sektor marketingu i komunikacji – 22 %.

Powyższe analizy nie oznaczają natomiast, że proces wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach jako narzędzi rozwoju się nie rozpoczął. Sztuczna inteligencja przykładowo wykorzystywana jest powszechnie w branży e-commerce na przykład przy tworzeniu spersonalizowanych rekomendacji zakupowych w oparciu o historię zakupów i w planowaniu kampanii. Jednakże, rozwój sztucznej inteligencji w Polsce nie jest jeszcze na takim etapie, w którym mógłby powodować zmiany w strukturze zatrudnienia.

Wyniki badań również wskazują, że polscy przedsiębiorcy nie rozważają znaczących zmian w swoich modelach operacyjnych w związku pojawieniem się sztucznej inteligencji. Zdecydowanie największy odsetek (około 21 %) przedsiębiorców planuje wykorzystać sztuczną inteligencje do zwiększenia elastyczności w firmie, przykładowo poprzez współpracę na zasadach projektowych. Rewolucyjne zmiany takie jak delegowanie powtarzalnych zadań do wykonania przez sztuczną inteligencję, skrócenie czasu pracy czy tygodnia pracy na czterodniowy wskazuje znikomy odsetek badanych organizacji – mniejszy niż 10%.

Natomiast firmy, które decydują się na wdrożenie sztucznej inteligencji do swoich modeli operacyjnych napotykają pewne bariery, które uniemożliwiają im w pełni korzystanie z tej technologii. Mowa o barierach organizacyjnych (26%) i technicznych (25%), dalej znalazły się przeszkody związane z ograniczeniami kompetencyjnymi (16%) oraz poczuciem bezpieczeństwa (15%) – [link do artykułu – sztuczna inteligencja a tajemnica przedsiębiorstwa]. Jedyne 7% badanych organizacji nie napotkało żadnych trudności w wdrażaniu sztucznej inteligencji, natomiast aż 26% w ogóle nie podjęło prac nad jej wdrożeniem.

Pamiętajmy natomiast, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze uregulowana zarówno w europejskim jak i w polskim porządku prawnym, a prace nad jej bezpiecznym i etycznym uregulowaniem trwają od 2018 r. W planach jest uregulowanie również kwestii dotyczących zasad odpowiedzialności, czy wprowadzenia ograniczeń oraz zakazów w użytkowaniu sztucznej inteligencji. Kwestia uregulowania sztucznej inteligencji w systemie prawnym jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw ze względu na bezpieczeństwo, w tym wprowadzenie systemu zrządzania ryzykiem i danymi. Wprowadzając system sztucznej inteligencji w

przedsiębiorstwie konieczne jest równoczesne wprowadzenie szczegółowych procedur jej użytkowania, tak aby były przejrzyste, zrozumiałe, dokładne a przede wszystkim bezpieczne. Monitorowanie prawidłowego korzystania ze sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie wymaga regularności jak i nadzoru ludzkiego.


Zespół kancelarii COGENTS


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Comentarios


bottom of page