top of page
Szukaj

Nowe obowiązki przedsiębiorców: zmiany w opłatach za plastikowe jednorazówki

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy są zobowiązani:

 • finansować zbieranie, uprzątanie, transport przetwarzanie odpadów, które powstały z wyrobów używanych jednokrotnie;

 • do wniesienia opłat na kampanie edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 

Powyższy obowiązek wynika z wdrożenia do prawa krajowego unijnej dyrektywy SUP, inaczej zwanej dyrektywą plastikową, która ma na celu ograniczenie wprowadzania wyrobów plastikowych jednorazowego użytku.Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązani są przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niektóre produkty z tworzyw sztucznych objęte Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta (ROP) i to oni będą ponosili opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z plastiku.

Wysokość opłat różni się dla poszczególnych produktów, które pogrupowano w 3 sekcjach:


I sekcja:

 • pojemniki na żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, zazwyczaj spożywaną bezpośrednio z pojemnika i gotową do spożycia bez obróbki, w tym żywność typu fast food lub inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;

 • paczki i owijki wykonanych z elastycznych materiałów, zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki;

 • pojemniki na napoje o pojemności do 3 l;

 • kubki na napoje (w tym pokrywek i wieczek);

 • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

 

Opłata: 10 gr za 1 kg wprowadzonych do obrotu produktów


II sekcja:

 • chusteczki nawilżanych;

 • balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosować, nieoferowanych konsumentom.


Opłata: 1 gr za sztukę (przy czym sztuka to opakowanie jednostkowe, tj. Opakowanie chusteczek a nie chusteczka)


III sekcja:

 • wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi.


Opłata: 0,01 gr za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierających tworzywa sztuczne (sztuka = paczka).


Wzór:

stawka opłaty * masa kg/liczba sztuk wprowadzona do obrotu w danym roku kalendarzowym = należna kwota do zapłaty

 

Obowiązek edukacyjny – na czym polega?

Przedsiębiorcy będą musieli również wnosić opłaty na kampanie informacyjno-edukacyjne, czyli działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwie w zakresie prawidłowego postępowania z jednorazowymi odpadami obejmującymi w tym przypadku:

 • wyroby tytoniowe z filtrami z tworzyw sztucznych;

 • chusteczki nawilżane;

 • balony;

 • lekkie torby na zakupy;

 • podpaski higieniczne, tampony, aplikatory do tamponów.

 

Opłata na kampanie edukacyjne to iloczyn stawki oraz odpowiednio masy lub liczby sztuk wprowadzonych do obrotu produktów. Wysokość stawki:

 • 5 gr z 1 kg wprowadzonych do obrotu lekkich toreb na zakupy oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne;

 • 1 gr za 10 sztuk prowadzonych do obrotu wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów sprzedawanych łącznie z wyrobami tytoniowymi;

 • 1 gr za sztukę wprowadzonych do obrotu chusteczek nawilżanych, balonów, podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów.

 

Kiedy należy wnieść opłatę?

Po raz pierwszy opłatę na kampanię należy wnieść do 15 marca 2025 r. za rok 2024 i wpłacić odpowiednią sumę na konto urzędu marszałkowskiego.


Zespół kancelarii COGENTS


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Comentários


bottom of page