top of page
Szukaj

Jakie zmiany w prawie budowlanym czekają nas w najbliższych miesiącach?

W prawie budowlanym w tym roku czeka nas wiele nowości. Chodzi o zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwotnie nowe przepisy miały wejść w życie 1 kwietnia 2024 r., jednak ze względu na głosy docierające do ministerstwa o zbyt szybkim terminie nadchodzących zmian, wejście w życie rozporządzenia przesunięto na 1 sierpnia 2024 r.


Najważniejsze zmiany


1)    Odległość między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Zwiększeniu ulegną odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Należy jednak podkreślić, że zmiana będzie dotyczyła budynków mieszkalnych powyżej 4 kondygnacji nadziemnych. Budynki te będą musiały być usytuowane w odległości co najmniej 5 metrów od granicy działki, dotychczas były to 4 metry. Wspomniana zmiana ma na celu przede wszystkim zwiększenie komfortu i prywatności ludzi zamieszkujących na sąsiednich działkach.


2)    Zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych

Powstające budynki produkcyjne i magazynowe o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m² będą musiały być położone co najmniej 30 metrów od istniejących już m.in. budynków mieszkalnych. Chodzi tutaj głównie o zachowanie spójności i ograniczenie wpływu hałasów i innych uciążliwości związanych z produkcją na życie okolicznych mieszkańców.


3)    Stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych

W zmianach przewidywane jest jedynie 6% stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji. Dodatkowo stanowiska postojowe mają być zlokalizowane blisko okien budynków.


4)    Obszary biologicznie czynne na działkach budowlanych

Na działkach o powierzchni ponad 1000 m², przeznaczonych pod publicznie dostępny plac, trzeba będzie zapewnić co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej. Z kolei dla działek przeznaczonych dla budynków wielorodzinnych, placówek oświaty i wychowania oraz budynków opieki zdrowotnej będzie to co najmniej 25%. Niniejsza zmiana ma na celu zapewnienie większej ilości zieleni w miastach poprzez zredukowanie tzw. “betonozy”.


5)    Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego

Jest to chyba najbardziej oczekiwana zmiana, ze względu na coraz powszechniejsze zjawisko tworzenia bardzo małych apartamentów, które tak naprawdę nie nadają się do normalnego zamieszkiwania. Teraz deweloperzy nie będą mogli już tworzyć lokali użytkowych poniżej 25 m², chyba że będą się one znajdowały na parterze lub na pierwszym piętrze z bezpośrednim dostępem na zewnątrz.


6)    Place zabaw i miejsca rekreacyjne

Nowe przepisy będą szczegółowo regulowały powierzchnie, a nawet wyposażenie placów zabaw. Powierzchnia placu zabaw zależna będzie od ilości mieszkań na danym terenie. Przykładowo plac będzie musiał mieć 1 m2 na każde mieszkanie – w przypadku, gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 21 do 50 mieszkań, a 50 m2 – w przypadku, gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 51 do 100 mieszkań.


7)    Zmniejszenie hałasu w mieszkaniach

Ostatnią opisywaną zmianą jest wprowadzenie wysokich standardów izolacji dźwiękowej dla przegród między lokalami. Celem tej zmiany jest przede wszystkim zapobieganie przenikaniu hałasu pomiędzy sąsiednimi mieszkaniami. W nowych budynkach trzeba będzie stosować przegrody spełniające odpowiednie wymagania akustyczne oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej.


Koniec z “patodeweloperką”?

Wprowadzane do polskiego prawa zmiany mają zahamować zjawisko tzw. “patodeweloperki”, która od lat negatywnie wpływa na polski rynek nieruchomości.  Głównym celem nadchodzących zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa, ale także stworzenie budynków o lepszej jakości, które pozwolą na komfortowe życie mieszkańców. Nadchodzące zmiany z pewnością pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców i pozwolą na zwiększenie komfortu codziennego życia.


Zespół kancelarii COGENTSOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenie wspierające rodziców- tzw. babciowe

Babciowe coraz bliżej - projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka przeszedł kolejny etap legislacyjny i trafił do Prezydenta. Celem wprowadzenia nowej ustaw

Wakacje kredytowe 2024

W tą środę (15 maja 2024 r.) weszła w życie ustawa w sprawie wakacji kredytowych. Niektóre banki już na swoich stronach opublikowały wytyczne dotyczące składania wniosków o zawieszenie rat kredytowych

Comments


bottom of page