top of page
Szukaj

Jak napisać zgodny z prawem regulamin sklepu internetowego?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak napisać regulamin sklepu internetowego, który nie tylko chroni Twoją firmę, ale także buduje zaufanie wśród klientów?

 

W świecie e-commerce to niezbędny element każdego dobrze prosperującego biznesu. Przejrzysty i kompletny regulamin to klucz do uniknięcia nieporozumień, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jak zatem napisać regulamin sklepu internetowego, aby był zgodny z przepisami?

 

Czym jest regulamin sklepu internetowego i co powinien zawierać?

 

Zacznijmy od tego, że posiadanie regulaminu sklepu internetowego jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego sprzedaż online. Obowiązek ten wynika m.in. z przepisów ustawy Kodeks cywilny, RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Regulamin sklepu internetowego to nic innego, jak dokument, który określa zasady funkcjonowania sklepu, prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i klientów.

 

Jest on niezbędnym elementem prowadzenia działalności e-commerce, ponieważ reguluje kluczowe aspekty transakcji online, takie jak składanie zamówień, realizacja dostaw, polityka zwrotów, reklamacje oraz ochrona danych osobowych.

 

Oto, co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego:

 

1.     Postanowienia ogólne:

 • Informacje o właścicielu sklepu (nazwa, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe itp.);

 • Definicje podstawowych pojęć używanych w regulaminie;

 • Zakres stosowania regulaminu (dla kogo jest przeznaczony).

 

2.     Zasady i warunki składania zamówień:

 • Procedura składania zamówienia;

 • Informacje o dostępnych metodach płatności;

 • Warunki zawarcia umowy sprzedaży.

 

3.     Realizacja zamówień i dostawa:

 • Czas realizacji zamówienia;

 • Informacje o kosztach i metodach dostawy;

 • Procedura odbioru towaru przez klienta, informacje o zakresie odpowiedzialności.

 

4.     Ceny i metody płatności

 • Sposoby płatności akceptowane przez sklep internetowy;

 • Informacje o podatkach i dodatkowych opłatach;

 • Warunki promocji i rabatów.

 

5.     Prawo odstąpienia od umowy:

 • Warunki i procedura zwrotu towaru (prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny);

 • Formularz odstąpienia od umowy (rekomendujemy udostępnienie formularza zwrotu).

 

6.     Reklamacje i gwarancje:

 • Procedura składania reklamacji;

 • Czas rozpatrywania reklamacji;

 • Warunki gwarancji i rękojmi.

 

7.     Ochrona danych osobowych:

 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów zgodnie z RODO;

 • Prawa klientów związane z ochroną danych osobowych;

 • Polityka prywatności.


8.     Postanowienia końcowe:

 • Zasady wprowadzania zmian w regulaminie (np. związanych ze sposobem funkcjonowania sklepu lub zmianami w obowiązujących przepisach prawa);

 • Informacje o rozstrzyganiu sporów (np. mediacja, sądy polubowne);

 • Kontakt ze sklepem.

 

Regulamin sklepu internetowego powinien być napisany w sposób jasny i zrozumiały dla klientów.

 

Co więcej, regulamin, powinien zostać udostępnić klientom w sposób umożliwiający im łatwe zapoznanie się z jego treścią, czyli np. w formacie .pdf na stronie internetowej sprzedawcy, tak aby możliwe było pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się kupujący.

 

Powyższe jest bardzo istotne, ponieważ kupujący nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w ten sposób.

 

 

Konsekwencje braku regulaminu sklepu internetowego

 

Sprzedawca, który nie dopełni obowiązku informacyjnego, może zostać ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) karą pieniężną wynoszącą do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

Ponadto, jeśli przedsiębiorca dopuści się nieuczciwej praktyki rynkowej, konsument może wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody. Wreszcie, zawarcie umowy z konsumentem bez przekazania mu wymaganych prawem informacji skutkuje karą grzywny dla właściciela sklepu.

 

Brak regulaminu sklepu internetowego prowadzi do niejasnych zasad, co z kolei narazić sprzedawcę na odpowiedzialność prawną, w tym na kary i sankcje ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących handlu elektronicznego. Brak jasno określonych zasad może generować także trudności w rozwiązywaniu sporów, rozpatrywaniu reklamacji i zwrotów, co w konsekwencji może mieć wpływ na reputację sprzedawcy i prowadzonego przez niego sklepu.


Zespół COGENTS

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Jak sprawdzić czy moje logo jest plagiatem?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, posiadanie unikalnego i rozpoznawalnego logo jest kluczowe dla sukcesu każdej marki. Logo jest nie tylko wizytówką firmy, dzięki któremu potencjalni

Commentaires


bottom of page